tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7563
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6626
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7621
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5986
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4657
Искова молба 7396
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4409
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3620
Молба за извършване на социална оценка 4079
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 6030
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 5255
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 3146
Молба за издаване на скица на имота 4203
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 4124
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 4083
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3977
Молба за откриване на частна детска градина 4364
Молба за откриване на частно училище 3866
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3594
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3815
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3633
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 3190
Молба за разрешение на строеж на ограда 4221
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4525
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3479
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4290
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 4198
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3726
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3984
Молба за развод по взаимно съгласие 14039
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6583
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 6148
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4763
Молба за финансова компенсация 4507
Заявление за достъп до информация 4030
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3901
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4449
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4280
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4232
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 4215
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 4088
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3613
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3889
Молба за издаване на заверен препис 4244
Молба за регистразция на касов апарат 5275
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6449
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6960
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 6080
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 4097
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4428
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69