tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7195
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6349
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7357
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5725
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4436
Искова молба 7182
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4193
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3444
Молба за извършване на социална оценка 3882
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5839
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 5073
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2985
Молба за издаване на скица на имота 4032
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3918
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3899
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3786
Молба за откриване на частна детска градина 4168
Молба за откриване на частно училище 3676
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3399
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3652
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3469
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 3005
Молба за разрешение на строеж на ограда 4057
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4309
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3308
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4096
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 4010
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3551
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3803
Молба за развод по взаимно съгласие 13740
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6366
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5975
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4602
Молба за финансова компенсация 4356
Заявление за достъп до информация 3852
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3747
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4293
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4139
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4084
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 4044
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3943
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3459
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3751
Молба за издаване на заверен препис 4108
Молба за регистразция на касов апарат 5090
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6214
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6748
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5920
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3929
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4267
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69