• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да изготвите финансов отчет за вашето предприятие

  1. Счетоводна къща Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да изготвите финансов отчет за вашето предприятие
Как да изготвите финансов отчет за вашето предприятие

Изготвянето на финансов отчет е една от главните задачи на собствениците на бизнеси. Този документ включва счетоводния баланс на приходите и разходите на предприятието за даден отчетен период. Другите елементи на документа са отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение.

За тези от вас, които до сега не са се сблъсквали с изготвянето на такъв тип финансов документ, може би първият път ще им се стори предизвикателство. В такива моменти ви препоръчвам да потърсите помощта на някои от счетоводителите на Contract.bg.

Въпреки че ви препоръчваме да потърсите консултация със специалисти по изготвянето на финансови отчети, ние ще ви предоставим няколко важни стъпки, които да следвате ако все пак сте решили да се заемете с това начинание сами.

1.Избор на периода на отчетност

Финансовият отчет се изготвя за определен период от време. Най-често това е година, но ако искате да придобиете представа за реализирането на вашия бизнес, може да го изготвяте на по-кратки периоди.

Годишният финансов отчет е един от най-важните документи за едно предприятие и изготвянето му е задължително в края на всяка година. Този документ трябва да бъде подаден в срок в НАП, а лицата, които не извършат тази процедура подлежат на санкции.

2.Балан за състоянието на активи и пасиви

Това са основните части на финансовия отчет. От определянето на активите и пасивите за периода на отчитане вие може да придобиете информация за състоянието на вашия бизнес. Ако до сега не сте изготвяли подобен отчет е възможно да пропуснете някои от активите и пасивите, за това ви съветваме да го изготвите заедно със счетоводител.

3.Изготвяне на отчет за приходите

За да изготвите този отчет трябва да разпишете всички приходи генерирани от предприятието за отчетния период. В това число се включват продажби на стоки или услуги, наеми, лихви, дивиденти, комисионни или други.

4.Съставяне на отчет за разходите

Подобно на отчета за приходите, този за разходите също включва всички направени разноски за отчетния период. При изготвянето не трябва да пропускате да включите разходи за суровини и материали, трудови разходи, наеми, данъци, разходи за маркетинг, разходи за изследвания и разработки, и други.

5.Отчет за съотношението печалба-загуба

След сравняване на двата отчета за приходите и разходите вие разбирате дали предприятието ви е на загуба или на печалба за отчетния период. Ако разходите са повече от приходите означава, че сте на загуба и обратното.

6. Публикувайте финансовия отчет

След като сте изготвили и проверили финансовият отчет можете да го публикувате и да го предоставите на заинтересованите страни.

Оценете:
5.00 1

ОБАДЕТЕ СЕ