• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да регистрираме фирма [Пълно ръководство 2020]

  1. Счетоводна къща Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да регистрираме фирма [Пълно ръководство 2020]
Как да регистрираме фирма [Пълно ръководство 2020]

Чувствали ли сте се толкова силен в нещо, че дори сте се замисляли за това дали да не положите основите на фирма, чието основно занимание ще е свързано с това, в което сте най-добър? Е, сега вече е повече от лесно да превърнете хобито си в проспериращ бизнес.

В този аспект, българското законодателство постоянно (ежегодно) променя своите нормативни уредби и това доста обърква или затруднява хората, които искат да проходят в това да имат нещо свое, независимо от неговия размер или годишен доход.

Според българското законодателство регистрацията на фирми е уредена в Търговския закон и неговият прилежащ Закон за търговския регистър.

Естествено, видът (статутът) на фирмата определя и изискванията, които трябва да се покрият при нейното откриване.

Съществуват и юридически лица от вида: сдружения с нестопанска цел, фондация, политическа партия, гражданско дружество, кооперация и неправителствена организация.

За производствата, свързани с регистриране на фирми или организации от втория тип, се прилагат правила от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за политическите партии и Закона за кооперациите.

Какво излиза от всичко, което се каза дотук

Текстът, който четете в момента иска да ви каже две неща – първото е, че за да регистрирате правилно и лесно своята фирма, може да се обърнете към професионалните счетоводни услуги на Contract.bg.

Второто нещо, което трябваше да запомните до момента, е това, че първо трябва да знаете какъв вид организация, фирма или сдружение ви е нужно и тогава да регистрирате каквото и да е било.

Кой вид регистрация е най-лесен в България

Най-лесната процедура, която можете да минете, е тази на едноличен търговец или както бихте могли да го видите изписано почти навсякъде – ЕТ. Това, обаче, далеч не значи, че ЕТ върши работа за всеки вид фирма.

Характерно за този вид фирми е това, че едноличният собственик (търговец) отговаря изцяло сам пред кредиторите си (ако има такива), а това може да окаже негативен ефект в един по-късен момент.

При ООД и ЕООД формите за създаване на фирма е характерно, че вече не е абсолютно задължително това да разполагате с 5000 лв. начален капитал в началото.

Началният капитал може да възлиза и на сумата от 2 лв., а дяловете могат да се прехвърлят на когото и да е било, стига общото събрание (неформално) да вземе решение (неограничено).

От какво реално зависи формата при създаване на нова фирма

При създаване на ново предприятие, обемът на дейност, който ще се извършва в бъдеще, дава най-голямо отражение върху това каква трябва да е формата на фирмата.

Експертите съветват всеки, който ще учредява нова фирма, да се съобрази с това, че при малък или среден по размер бизнес, най-оптималният вариант е да използвате ООД-формата.

Това ще ви даде тласък откъм малки разходи в момента на учредяването, имуществената отговорност на всеки един съдружник ще бъде ограничена.

Лекотата, с която се свиква общо събрание също е едно от важните неща, с които може да се похвали ООД-то.

В заключение

В заключение може да се каже това, че при създаване на нова фирма, човек трябва да вземе предвид доста неща, които са чисто правни и счетоводни.

В Contract.bg ще можете да научите всичко онова, което ви интересува във връзка със създаването на новата ви фирма.

Оценете:
4.39 23

ОБАДЕТЕ СЕ