• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

7 счетоводни термина, които задължително трябва да знаете

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. 7 счетоводни термина, които задължително трябва да знаете
7 счетоводни термина, които задължително трябва да знаете

В счетоводните услуги се изискват страшно много разнородни знания, свързани главно с неща, които са далеч от финансите.

В сферата има много фирми и агенции, които могат да смятат и да си правят сметката, но са далеч от момента, в който да могат сами да взимат решения за това как да ръководят фирми и предприятия.

За вас като клиенти, е важно да знаете това, че повечето от капаните, заложени от фирмите, на които те искат да се хванете, са свързани с това, че се разчита на това вие да не сте наясно с основните термини, които се използват.

Помнете, че счетоводните услуги са необятно море от информация и за да можете да плувате там, се иска много.

Тук, в блога на Contract.bg ще научите тънкостите от счетоводния занаят, за да влезете подготвени в следващата си комуникация със счетоводител. Изненадайте финансовия експерт със знанията си относно нещата, с които той се занимава.

Ето кои са топ 7 на най-употребяваните счетоводни термина, които задължително ще трябва да знаете, ако външна фирма се оправя с финансовите въпроси на вашия бизнес.

1. Борса

Борсата представлява една единна, организирана форма за търговия (обикновено на едро). Ако се търгува със стоки за масово потребление, този вид се нарича стокова борса.

Ако се работи със системни операции по покупко-продажба на ценни книжа, злато или някакви валути, тогава става въпрос за фондова борса.

2. Блокираща квота

Това е друг термин, който е добре да знаете. Масово под „блокираща квота“ се разбира някаква клауза, която пречи на друга процедура да се завърши до нейния край.

Всъщност, това е участие на държавата или на местната власт (Общината) в капитала на дружеството в размер не по-малко от 34% или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят неприемливи за тях решения.

Е, има нещо общо с масово възприетото понятие, но все пак си има някаква точна дефиниция, която е добре да знаете, ако развивате собствен бизнес.

3. Гудуил (Goodwill)

Нека английската дума не ви стряска. Това не някакво супер, неземно сложно понятие, което да трябва непременно да е лошо.

Както подсказва първата част на думата, това си е нещо хубаво, така че ето какво означава, за да се убедите в доброто значение.

Гудуилът възниква при покупка на предприятие по пазарна цена и представлява някакво превишение на стойността за покупка на предприятието.

Това превишение се случва при балансовата стойност на активите му, като тя се отчита в баланса под формата на нематериален актив.

4. Дебиторска задлъжнялост

Тук става дума за дадени сметки, които предприятието трябва да получи от купувачите на стоки и услуги, продадени на кредит.

В баланса на предприятието се зачитат под формата на краткотрайни активи.

5. Депозит

Буквално от английски език депозитът се дефинира като „влог“. Е, тук няма нищо сложно.

Депозитът представлява онези парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения.

Складираните неща подлежат на възстановяване на внеслото ги лице при условия, които се уговарят при подписването на така нареченият договор за съхранение.

6. Диверсификация

Зад думата „диверсификация“ стои едно изключително кратко и лесно за запомняне определение.

Представлява ориентация на стратегическо ниво, която цели създаване на многопрофилно производство или портфейл, съдържащ ценни книжа.

7. Доставна цена

Доставната цена представлява сумата, която плаща предприятието за даден продукт, закупен директно от производител или дистрибутор. В този вид цена (плащаща се в брой) влизат всички данъци, мита и такси.

В блога на Contract.bg ще научите още много неща за това как мислят счетоводителите и какво всъщност е върти в главата им при употребата на такива, на пръв поглед, сложни и засукани термини.

Оценете:
4.64 59