• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

3 разлики при обслужване на фирми с ДДС и такива без

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. 3 разлики при обслужване на фирми с ДДС и такива без
3 разлики при обслужване на фирми с ДДС и такива без

Законът за данък добавена стойност или ЗДДС за по-кратко е нещо, което доста усложнява нещата, когато една счетоводна фирма като Contract.bg трябва да обслужи клиент, регистриран по този закон.

Естествено, още в началото на новия проект, възникват въпросите, които се задават на клиента.

Въпросът, който се задава първоначално, е свързан с това дали фирмата е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност. Е, в зависимост от отговора, следва да се реши методът, по който ще се работи с този клиент.

ЗДДС – какво е действието на този закон

Както може би знаете, този закон урежда облагането с данък добавената стойност. По-важното за вас като потенциални клиенти на счетоводни агенции е това кое всъщност се облага с данък или кои фирми са длъжни да се регистрират за това да бъдат облагани с някакъв данък върху добавената стойност.

Този закон урежда всяко възмездно вътреобщностно придобиване, извършено в съответната държава. Въпросното придобиване трябва да е извършено от лице, което е законосъобразно регистрирано по ЗДДС.

Придобиването на превозни средства на територията на България също подлежи на облагане. Покупката на акцизни стоки (цигари, алкохол и т.н.) на територията на страната също подлежи на сериозно облагане.

Кои лица в държавата не са задължени да плащат данък върху добавената стойност

Не са по никакъв начин данъчно задължени лицата, които изпълняват дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки.

Следните дейности или доставки са тотално изключение: електронни съобщителни услуги, снабдяване с вода, газ или електроенергия, превоз на каквито и да е стоки, пристанищни и летищни услуги, превоз на пътници.

Също така, в това число влизат и продажба на нови стоки, които изначално са произведени с цел продажба, доставки, извършвани с цел регулиране на пазара на земеделска продукция.

Е, каква е разликата при обслужването на двата вида клиенти – такива, които са регистрирани по ЗДДС и онези, които не са извършили тази процедура по регистрация?

Не трябва да забравяме, че в зависимост от бранша (има такива, при които е задължително), в който се развива, лицето само решава дали да регистрира фирмата си по ЗДДС.

Откъде идват разликите при обслужване на двата фирми (регистрирани и нерегистрирани) ще разберете не къде да е, а в блога на Contract.bg.

Разлика #1: Регистрираната фирма е по-конкурентноспособна

По-високата конкурентоспособност прави фирмата по-взискателна и това е нещо, което повишава самочувствието както на служителите, така и на нейния собственик.

Е, вие най-вероятно ще си имате работа с него, ако сте счетоводител, така че не е лошо да имате усет към различните видове клиенти.

Често, за да спестят 20-процентното ДДС от различни стоки, които искат за лични цели, собствениците на различни фирми купуват стоката на името на фирмата.

Най-вероятно ще бъде искано от вас да си затворите очите за подобна постъпка.

Помнете, обаче, че това си е тежко финансово нарушение. Разликата с нерегистрираните фирми е това, че едва ли ще бъде искано от вас да си премълчавате.

Разлика #2: Повече труд за регистрираните

Не е тайна за никого, че при регистрираните фирми, вие ще трябва да осигурявате по-висока отчетност, защото те жизнено се нуждаят от това.

Трудът, който се влага, за да обслужите лице с регистрирана фирма, е в пъти по-голям от този, който ще се изисква за нерегистрираната.

Разлика #3: По-лесно се достига до икономическа стабилност

Законът повелява, че при годишен оборот от над 50 хил. лева, фирмата трябва да се регистрира по ЗДДС. Това от една страна е положителен показател, особено ако говорим за току-що прохождаща фирма.

В блога на Cotnract.bg имате възможност да прочетете още много информация по темата.

Оценете:
4.51 73