• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Осчетоводяване на разходи от Google Ads

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Осчетоводяване на разходи от Google Ads

Оптимизирайте разходите за Google Ads

Повече и повече бизнеси променят модела си и поглеждат към бизнес пространството като начин за достигане на по-голяма и разнообразна аудитория. Като най-голямата и използвана търсачка в света, Google, предоставя възможност на предприемачите да изкарат своите сайтове и бизнеси на предни позиции (за ограничено време), но за това трябва да заплатят.

Именно тази транзакция е и в основата на осчетоводителни загадки, за които много предприемачи не са съвсем наясно. Тук идва и ролята на експертите на Contract.bg, които са запознати и опитни в осчетоводяването на разходи от Google реклама.

Ние сме способни не само да изясним неяснотите, но и да гарантираме, че правилно управлявате средствата, които излизат извън България. Така помагаме на младите предприемачи не само да бъдат в крак с новите технологии, но и с международното и българско законодателството.

Нашата роля е да ви предпазим от грешки, които са лесни за пропускане, и да улесним вашият преход в ерата на онлайн присъствието. Експертизата, с която разполагаме, ни позволява не само да ви насочваме, но и също така умело да боравим с чуждестранното данъчно дело, което може да се различава драстично от познатото ни в България.

Нужна ли е регистрация при купуване на реклама от Google?
Да, задължително е един бизнес да се регистрира по ДДС при закупуване на реклама. Въз основа чл. 97а, всеки бизнес, дори такъв с доход под 50,000 лв. е длъжен да се регистрира по ДДС и да изплаща съответния процент /21% за Ирландия/.
Трябва ли да съм регистриран, ако не съм собственик на бизнес?
В случаите, в които частно лице, без афилиация с бизнес, заплащат за увеличаване ведомостта на неговите постове, се начислява 21% ДДС (от Ирландия), но то не се осчетоводява. Google ще Ви даде възможност да въведете данни, които съответстват на вашият статут като бизнес или частно лице, като за фирмите се изисква ДДС номер, а за индивиди се записва ЕГН.
От какво зависи колко данък ще платя за Google разходи?
Има няколко фактора, който определят това колко ще платите за реклама в Google. Основните са свързани с дълготрайността и естеството на вашата реклама. Базовата стойност на това, което ще заплатите е (сумата за конкретната Ви кампания) + процента данъчно удържане от страна на държавата, в която е регистрирана компанията.
Кога трябва да се регистрира по ДДС бизнес, плащащ за реклама в Google?
Регистрацията е необходимо да се случи преди да се осъществи първата транзакция на бизнеса към чуждестранна компания. Разходите се осчетоводяват въз основа /чл.91а/ от ЗДДС, което изисква пускането на различни формуляри от обичайното осчетоводяване на фирма регистрирана по ДДС.
Какво ще се случи, ако не се регистрирам по ДДС?
За бизнеси с доходи под 50,000 лева, регистрацията по ДДС не е задължителна, но същите със закупена реклама трябва да бъдат регистрирани. Ако не се регистрират рискуват глоба от НАП на стойност над 5,000 хиляди лева.
Оценете:
4.67 116