• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта Contract.bg

 

1. Въведение

Настоящите Общи условия имат за цел да установят и обяснят правилата за ползване на нашия уебсайт. Всеки достъп или използване на сайта подразбира пълно и безусловно приемане на тези условия.

В случай че имате въпроси или нужда от уточнения, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Важно е да знаете, че ако по някаква причина не се съгласявате с някои или всички от тези условия, следва да се въздържате от използването на нашия уебсайт.

2. Авторски права в сайта

Всички елементи в уеб сайта на счетоводна къща Contract.bg, включително без ограничение текстове, графики, лога, икони, изображения, аудио и видео клипове, са закриляни от законите за авторските права и принадлежат на Contract.bg или са използвани с разрешение на съответните автори или по друг алтернативен и описан като възможен за употреба начин.

Те са предоставени за ваша лична и не-комерсиална употреба в строго съответствие с условията, определени тук.

Всяко друго използване, включително копирането, редактирането, разпространението, трансмисията или създаването на производни работи без изричното писмено съгласие на Contract.bg, е строго забранено и подлежи на наказателна и/или гражданска отговорност.

3. Отговорност за съдържанието

Contract.bg полага максимални усилия да осигури актуалност, точност и надеждност на съдържанието на уебсайта, като същевременно признава, че могат да възникнат неточности или грешки.

Въпреки нашите усилия, не можем да гарантираме абсолютната изчистеност от грешки на съдържанието, нито пълната непрекъснатост и наличност на уебсайта.

Призоваваме потребителите да проявяват разум при използването на информацията от сайта и да проверяват данните при необходимост.

4. Ограничение на отговорност

Въпреки ангажимента на Contract.bg към високо качество и надеждност, е важно да се подчертае, че уебсайтът и неговото съдържание се предоставят на потребителите "както са", без да се дават каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции.

Това означава, че Contract.bg не може да гарантира безпроблемната работа на уебсайта във всеки момент или пълната точност и актуалност на предоставената информация.

Поради това, Contract.bg изрично отказва всякаква отговорност за всякакви видове щети или загуби, които могат да възникнат в резултат на използването или невъзможността за използване на сайта и неговото съдържание.

Включително но неограничено до преки, непреки, случайни, специални, или последващи щети, загуба на данни, приходи, очаквана печалба, възможности или репутация.

Това ограничение на отговорността важи дори ако Contract.bg е бил уведомен предварително за потенциалната възможност за такива щети.

Настоятелно се препоръчва на потребителите да проявяват разум и предпазливост при използването на сайта, като винаги проверяват датата на публикация и достоверността на информацията, преди да предприемат каквито и да било действия на нейна основа.

Contract.bg се стреми да поддържа високо качество на съдържанието и да актуализира информацията редовно, но потребителите трябва да бъдат наясно, че пълната точност и актуалност не могат да бъдат гарантирани по всяко време.

5. Ползване на услугите

Услугите, предлагани на уебсайта Contract.bg, са създадени, за да задоволят нуждите на търсещите висококачествени счетоводни решения.

При интерес към конкретна услуга, клиентите ще бъдат запознати с допълнителни условия, които се прилагат специфично за съответната услуга.

Важно е клиентите внимателно да прочетат и приемат тези условия преди да продължат.

6. Приложимо право и юрисдикция

Всяко разглеждане и тълкуване на настоящите Общи условия, както и всякакви спорове, които могат да възникнат от тяхното прилагане или във връзка с уебсайта Contract.bg, ще бъдат решавани стриктно в рамките на законодателството на Република България.

Това подчертава ангажимента на Contract.bg към спазването на местните закони и регулации и гарантира, че всякакви юридически въпроси ще бъдат разглеждани със съответното внимание и сериозност.

Всички участници, включително потребители, партньори и трети страни, изрично се съгласяват с изключителната юрисдикция на българските съдебни органи за разрешаването на всякакви спорове, което означава, че всеки юридически въпрос, свързан с уебсайта, ще бъде решаван от съдилищата в България.

Тази клауза осигурява предсказуемост и яснота за всички страни, участващи във взаимоотношенията с Contract.bg, като поставя твърда рамка за правните процедури и предотвратява възможни правни несигурности или сложности, които могат да възникнат в резултат на пресичането на различни юрисдикции.

7. Промени в Общите условия

Contract.bg има право да актуализира и модифицира настоящите Общи условия по всяко време, за да отразява промени в законодателството, в нашите услуги или вътрешната ни политика.

Всички промени стават ефективни веднага след публикуването им на уебсайта.

Потребителите са задължени редовно да проверяват Общите условия за евентуални актуализации или промени.

Контакти

За всякакви въпроси, свързани с нашите Общи условия или ако имате нужда от допълнителна информация относно нашите услуги, моля не се колебайте да се свържете с нас през нашата форма за контакти.

Ние ценим обратанта връзка с нашите клиенти и сме тук, за да ви подкрепим във всяка стъпка и да предложим висок клас професионално счетоводно обслужване на юридически лица или профилиран счетоводител на физически лица, без значние дали областта на вашите бизнес интереси касае земеделско производство или животновъдство, малък бизнес като автосервиз, туристическа агенция, къща за гости / Airbnb, семеен ресторант или пък желаете да осчетоводявате дейността на вашия онлайн магазин на отлични цени.

Припомняме отново, че всички промени стават ефективни веднага след публикуването им на уебсайта и следва да се съгласите с този факт, в случай, че желаете да използвате уебсайта Contract.bg.

Оценете:
4.71 125