• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Регистрация на фирма

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Регистрация на фирма

Създаването на собствен бизнес е вълнуващо начинание, изискващо внимание към детайлите и спазване на законовите изисквания. Това гарантира легитимността на вашата дейност и ви дава увереност и стабилност в първите ви стъпки като предприемач.

Правилната регистрация на фирма е фундаментална за успешното развитие на вашия бизнес, като ви помага да избегнете потенциални правни проблеми и да създадете добри основи за бъдещ растеж.

В Contract.bg сме тук, за да ви помогнем да преодолеете бюрократичните препятствия и да стартирате своята фирма бързо и лесно.

Предимствата на нашите услуги

Избирайки Contract.bg, получавате пълна подкрепа от нашия екип от опитни професионалисти. Ние предлагаме консултации и съдействие на всяка стъпка от процеса, като по този начин ви гарантираме, че всичко ще бъде изпълнено коректно и навреме.

Услугите ни включват подготвяне на всичките необходими документи и подаването им в Търговския регистър. Помагаме и при откриването на набирателна сметка. Ще ви предоставим подробни инструкции и напътствия за последващите действия след регистрацията.

Нашите експерти са винаги на разположение за въпроси и допълнителни консултации. Осигуряваме и поддръжка при промени или актуализации на фирмените данни.

Регистрация на фирма - процес

Процесът на регистрация на фирма може да бъде сложен и изисква внимателно планиране. Ние започваме с консултация, за да разберем какви са точните ви нужди и да ви предложим възможно най-подходящата правна форма за вашата дейност - едноличен търговец (ЕТ), дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

След това подготвяме всички необходими документи, които включват:

  • Заявление по образец;
  • Декларации по чл. 141 и чл. 13 от Търговския закон и Закона за търговския регистър;
  • Учредителен акт или дружествен договор;
  • Протокол от учредително събрание;
  • Нотариално заверен образец на подписа;
  • Документ за внесен капитал.

След подготовката на документите, екипът ни ги проверява за грешки и пропуски, за да се избегнат забавяния. Ще ви помогнем при избори на най-подходящото наименование за вашата фирма. След регистрацията, ще ви информираме за важните дати и задължения, свързани с управлението на новата фирма.

Подготовка на документите

Подготовката на документите е ключов етап от процеса на регистрация на фирма. Заявлението по образец А4 е основният документ, който съдържа информация за новата фирма. Декларациите по чл. 141, ал. 3 и ал. 8 от Търговския закон и по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър удостоверяват, че нямате пречки да управлявате фирма и че сте съгласни с условията за регистрация.

Учредителният акт (за ЕООД) или дружественият договор (за ООД) описват структурата и управлението на фирмата. Учредителният протокол (за ЕООД) или протоколът от общото събрание на съдружниците (за ООД) съдържат решенията, взети при учредяването на фирмата.

За да могат властите да се уверят в автентичността на подписа, са нужни нотариално заверено съгласие за приемане на управление и образец от подписа. Документът за внесен капитал показва, че сте направили първоначалната вноска. Необходимо е също така да предоставите документ за заплатена държавна такса и декларация на управителя.

Всеки документ трябва да бъде внимателно подготвен, за да се избегнат евентуални забавяния или откази.

Ние предоставяме подробни инструкции за всяка стъпка, като така гарантираме правилното изпълнение на всички изисквания. Екипът ни следи за промени в законодателството, за да сте винаги в съответствие с последните изисквания. Ще ви помогнем за попълването на декларациите, за да сте сигурни, че всичко е попълнено правилно и коректно.

Регистрация на фирма онлайн

За да регистрирате фирма, е необходимо да подадете нужните документи в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Съвременните технологии улесняват този процес, като позволяват онлайн подаване на документите с електронен подпис, което намалява таксите.

За да заявите регистрация онлайн, свържете се с нас чрез предоставените телефони или нашата контактна форма.

Ако нямате електронен подпис, можете да делегирате това на вашия счетоводител, който да подаде документите онлайн от ваше име.

Повече за услугите на Contract.bg

Ние предоставяме не просто стандартни услуги, а персонализирани решения, съобразени със специфичните ви нужди. Нашите консултанти ще ви напътстват през целия процес и ще ви предоставят необходимата информация и съвети за успешното стартиране и развитие на вашия бизнес.

От подготовката на документите до подаването им в Търговския регистър и откриването на набирателна сметка - ние сме тук, за да ви помогнем.

Ние от Contract.bg ще ви съдействие и при изготвянето на бизнес планове и стратегии. Ще ви подкрепим при търсенето на финансиране и инвестиции за вашия нов бизнес.

Цени и срокове - какво да очаквате

Цените за регистрация на фирма варират в зависимост от сложността на случая и вида на правната форма.

Нашите услуги са достъпни и конкурентни, като гарантираме бързо и ефективно изпълнение на всяка стъпка. За да получите конкретна оферта и повече информация за сроковете, свържете се с нас на телефон +359 885 820 842 или чрез нашата контактна форма.

Избирайки Contract.bg, вие избирате опитни счетоводители, професионализъм и успех!

Често задавани въпроси за регистрацията на фирма

Каква е разликата между ЕТ, ООД и ЕООД?
ЕТ (едноличен търговец) е форма на бизнес, при която собственикът е едно лице, което носи пълна отговорност за задълженията на фирмата. ООД (дружество с ограничена отговорност) включва двама или повече съдружници, които носят ограничена отговорност до размера на капитала си. ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) е форма на ООД, където има само един собственик.
Какви са основните стъпки за регистрация на фирма?
Основните стъпки включват избор на правна форма, подготовка на необходимите документи, подаване на заявление в Търговския регистър и откриване на набирателна сметка. Също така трябва да се уверите, че всички документи са правилно попълнени и заверени.
Мога ли да регистрирам фирма без набирателна сметка?
Не, откриването на набирателна сметка е задължително условие за регистрация на фирма, тъй като в нея се внася първоначалният капитал.
Какви са задълженията ми след регистрацията на фирмата?
След регистрацията трябва да водите счетоводство, да подавате данъчни декларации и да се съобразявате с всички законови изисквания, свързани с дейността на фирмата.
Какви са сроковете за регистрация на фирма?
Сроковете за регистрация варират в зависимост от сложността на случая, но обикновено процесът отнема от няколко дни до няколко седмици. За повече информация и конкретни срокове, свържете се с нашия екип.
Какви са таксите за регистрация на фирма?
Таксите за регистрация на фирма зависят от вида на правната форма и начина на подаване на документите (онлайн или на хартия). Онлайн подаването обикновено е по-евтино и спестява време. За конкретна оферта, моля, свържете се с нас.
Оценете:
4.00 1