• ул. Славянска 9, гр. София
 • Пон - Пет 9:00 - 18:00
 • +359 886 975 008

Вътрешен одит

Притежавате бизнес и имате нужда от оценка на представянето и дейността на вашата фирма? Искате да си направите независим вътрешен одит, който да оцени обективно състоянието на вашия бизнес и да ви даде насоки за неговото правилно развитие? Колебаете се на кой да се спрете сред огромната гама от счетоводни къщи?

Счетоводна кантора Contract.bg е точното място за вашия нужди. Ние притежаваме дългогодишен опит в предоставянето на счетоводни услуги за малки, средни и големи бизнеси, независимо дали тяхната дейност е в сферата на производството, услугите или търговията.

Вътрешният одит е една специфична и ключова процедура за всяка фирма, независимо от големината ѝ. Поради това се изисква тя да се извърши от човек с нужните опит и познания. Така ще си гарантирате обективна оценка на състоянието на вашата фирма, както и полезни съвети за нейното бъдещо развитие.

Вътрешен одит – имате ли наистина нужда от него

По смисъла на Закона за вътрешен одит в публичния сектор на Република България, процедурата представлява, най-общо казано, оценъчна дейност за състоянието и работата на дадената организация.

Това е своеобразен анализ, който цели да предостави нужните ключови елементи, които да дадат реална и обективна представа на собственика/собствениците, къде се намира фирмата му и какво е нужно за нейната по-добра работа и нейното по-нататъшно развитие.

Бидейки такъв, ние от Contract.bg смятаме, че всяка фирма, имаща амбициите да се превърне в голям бизнес, трябва редовно (веднъж годишно) да извършва вътрешен одит на своята дейност. В този контекст, вътрешният одит на фирма не само осигурява точна картина на текущото състояние, но също така идентифицира потенциални области за подобрение, което е критично за стратегическото планиране и дългосрочния успех на бизнеса.

Разбира се, горепосоченият Закон за вътрешен одит в публичния сектор задължава единствено държавните организации и институции да извършват подобна процедура, което значи че организациите в частния сектор на носят такава отговорност.

Извършването на подобна цялостна оценка е по-скоро лично задължение, което трябва да корелира с амбициите и визията за развитие на самата фирма и нейният собственик/собственици.

Защо да изберем вътрешен одит на фирма от Contract.bg

Защото ние притежаваме богат и дългогодишен опит в предоставянето на счетоводни услуги за всякакъв тип бизнеси, както и опит в конкретно тази дейност, предмет на настоящия текст.

Този опит ни позволява да използваме всички техники, похвати и познания, които притежаваме, за да ви направим възможно най-добрия анализ, който да ви даде една пълноценна и реалистична оценка на състоянието на вашия бизнес.

Това би ви помогнало значително в изготвянето на стратегически план за развитие, който да доведе бизнеса ви на следващото ниво.

Ние знаем, че времето е пари и че бизнесът няма почивен ден, поради което сме готови да ви предложим най-качествената услуга в добавка с бърза реакция при всяка една ситуация. Contract.bg – за малките и средни фирми с големи мечти!

Какво е вътрешен одит?
Вътрешният одит е оценка на дейността на една фирма и е в интерес на ръководството, за да разберат нивото на функциониране на дружеството. Главната цел на този вид одит е да се защитят интересите на собствениците при ефективното използване на ресурсите и получаване на пълна информация за вземане на правилни управленски решения.
Кои фирми се налага да правят вътрешен одит?
Вътрешен одит не се налага да се извършва във всички фирми. Желателно е да се прави в средните и най-вече в големите корпорации, за които е валидно следното:
 • Имат клонове или отдели;
 • Имат разнообразни дейности;
 • Сключват многобройни договори;
 • Проверка състояние на активи и работни процеси;
 • Осъществяване на бизнес процеси.
Колко време отнема?
Вътрешният одит отнема време, тъй като целта е запознаване с цялата структура, документация и процеси, които се осъществяват в предприятието. Трудно е да се даде точен отговор на този въпрос, но правилото е, че колкото по-мащабна е фирмата и нейната дейност, толкова повече време би отнела една такава оценка.
Каква е цената за вътрешен одит?
Цената е пряко зависима от времето, което ще бъде нужно да се започне и завърши вътрешния одит. При по-големите фирми, които имат клонове и разнообразни по вид дейности, вложеното време е много по-голямо, респективно и цената. При предприятие, което няма клонове, съдружия и осъществява само един вид дейност, цената е по-малка.
Можете ли да започнете утре с одита?
Задължително трябва да се срещнем, за да обсъдим важни детайли преди започване на услугата по извършване на одита. Невъзможно е да се започне за толкова кратко време, преди да сме се запознали с проекта, мащабите му и целите на одита.
Каква е разликата с външния одит?
Разликата между вътрешен и външен одит е в няколко компонента, които включват:
 • Скала на проверка;
 • Одитен обект;
 • Квалификация;
 • Използвани методи;
 • Докладване.
Оценете:
4.79 102