• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Политика за поверителност

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Политика за поверителност

В Contract.bg осъзнаваме колко е важно да се пази поверителността на личните данни. Ние вярваме, че поверителността е основно право и се стремим да създадем взаимно доверие между нас и нашите клиенти.

Нашата Политика за поверителност е разработена да отговори на законовите изисквания, като ви осигури прозрачност и контрол над обработката на вашите лични данни. Ние разбираме стойността на личната информация и сме посветени на нейната защита с най-високи стандарти на сигурност и поверителност.

Защитата на вашата лична информация е в основата на всичко, което правим. Ангажирани сме да предоставяме услуги, които уважават вашите лични права и поддържат вашата информация защитена от всякакви заплахи. Нашата цел е да изградим стабилна връзка, базирана на доверие, и да гарантираме, че всяко взаимодействие с нас е безопасно и надеждно.

1. Събиране на лични данни

При всяко ваше посещение на нашия уебсайт, контакт с нас или използване на нашите услуги, събираме разнообразни лични данни. Тази информация е жизненоважна за предоставянето на нашите висококачествени счетоводни услуги и включва вашето име, адрес, електронна поща и други важни детайли. Нашата цел е да събираме само тази информация, която е абсолютно необходима, за да можем да ви предложим възможно най-доброто обслужване.

Събирането на лични данни се основава на принципите на законност, справедливост и прозрачност. Внимателно анализираме каква информация е необходима за различните аспекти на нашата работа, като в същото време гарантираме, че вашите данни са обработвани сигурно и отговорно.

Нашите усилия са насочени към това да предоставяме персонализирани счетоводни решения, които отговарят на специфичните изисквания на всеки бизнес сектор. Чрез нашата услуга за подготовка на данъчни документи за ЮЛ, ние обхващаме и бизнеси без активност, подчертавайки нашата гъвкавост да отговаряме на уникалните нужди на всеки клиент.

Тази гъвкавост се простира и до разнообразието от сектори, които обслужваме, като например счетоводните услуги за хотели или за козметични салони, където персонализираните счетоводни решения спомагат за развитието на места за отдих и красота.

2. Използване на лични данни

Личните данни, събрани от вас, са незаменими за предоставянето на услугите ни на високо ниво. Тези данни ни позволяват да поддържаме комуникация с вас, да отговаряме на запитванията ви и да изпълняваме нашите законови и регулаторни задължения.

Всяко използване на вашите данни се извършва с голямо внимание към вашата поверителност и с уважение към личната ви информация.

Използваме вашите лични данни за подобряване на нашите услуги и за адаптиране на нашите оферти към вашите нужди. Това може да включва анализ на данни за подобряване на качеството на нашите счетоводни консултации и разработване на нови услуги, като вътрешен одит, които отговарят на специфичните изисквания на различни сектори като земеделски производители и туристически оператори.

3. Споделяне на лични данни

Вашата лична информация остава под наша защита и не се споделя с трети страни, освен когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, по ваше изрично искане, или съгласно законови изисквания. Ние работим с максимална прозрачност и се стремим да ви информираме за всяко споделяне на вашите данни, осигурявайки, че разбирате нашите процеси и принципи.

В някои случаи, може да е необходимо да споделим информация с външни партньори, за да можем да изпълним вашите изисквания по най-ефективния начин.

Във всяка ситуация, ние прилагаме строги критерии за защита на данните и работим само с партньори, които споделят нашите високи стандарти за поверителност.

4. Сигурност

Сигурността на вашите лични данни е наш приоритет. Ние прилагаме широк спектър от технически и организационни мерки за предотвратяване на неправомерен достъп, разкриване, случайна загуба, унищожение или повреда на вашата информация. Тези мерки включват криптиране, редовни проверки за сигурност и обучение на нашите служители в областта на защитата на личните данни.

Нашата ангажираност към сигурността включва непрекъснато наблюдение и оценка на нашите процедури и технологии за сигурност. Можете да бъдете сигурни, че ние полагаме всички необходими усилия, за да гарантираме, че вашата информация е защитена съгласно най-новите стандарти и практики в областта на информационната сигурност.

5. Ваши права

Като субект на данни, вие разполагате с редица права относно обработката на вашите лични данни. Contract.bg уважава тези права и е ангажиран с тяхното гарантиране. Вие имате право на достъп, корекция, изтриване, ограничение на обработката, възражение и преносимост на данни.

За да упражните правата си или при въпроси относно обработката на вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви подкрепим и да отговорим на всякакви запитвания, които може да имате относно вашата поверителност и защитата на вашите данни.

6. Промени в Политиката за поверителност

Нашият ангажимент към защитата на личните данни изисква периодично актуализиране на нашата Политика за поверителност. Промените отразяват еволюцията на нашите практики, законодателните изменения и подобренията в нашите процедури.

В случай на съществени промени, ще ви информираме чрез нашия уебсайт или директно чрез електронна поща, за да имате възможността да прегледате и разберете тези промени преди те да влязат в сила.

Препоръчваме редовно да преглеждате нашата Политика за поверителност, за да сте винаги информирани относно начините, по които защитаваме вашата информация.

Вашата сигурност и поверителност са наш приоритет, и ние сме посветени на поддържането на вашето доверие чрез прозрачност и отговорност във всичко, което правим.

Контакти

За въпроси, коментари или опасения относно нашата политика за поверителност или обработката на вашите лични данни, моля, свържете се с нас.

Ценим доверието, което сте ни оказали и сме ангажирани да отговорим на всички вашите запитвания. Вашата поверителност е важна за нас, и ние сме тук, за да ви помогнем с всякакви въпроси, които може да имате.

Оценете:
4.78 129