• ул. Славянска 9, гр. София
 • Пон - Пет 9:00 - 18:00
 • +359 886 975 008

Регистрация по ДДС (ЗДДС)

 1. Счетоводна къща Contract.bg
 2. Регистрация по ДДС (ЗДДС)

Регистрация по ДДС (ЗДДС)

Да, специалистите в Contract.bg могат да ви предложат услугите си във връзка с регистрация по ЗДДС, независисмо от това по кой член ще се извършва регистрацията. Тъй като регистрацията може да се извърши по няколко различни подточки от чл. 97 от ЗДДС, важно е да обсъдим в каква връзка имате желание за извършването на тази услуга.
Цената е в зависимост от времето, което следва да отделим за преглед, подготовка и комуникация с държавните служби. Очакваме да се свържете с нас, за да разберем повече за желанието ви за регистрация по ЗДДС, за да можем да ви предоставим коректна информация за стойността на услугата.

Регистрацията е два вида - задължителна и по избор. Не всички лица имат нужда от подобна регистрация. Лицата, които са длъжни да се регистрират отговарят на следните критерии:

 • Живеят или седалището на фирмата е в България;
 • Извършват услуги или доставка на стоки с място на изпълнение в България;
 • Осъществяват икономическа дейност, без значение резултатите от нея.
След предоставянето на нужната документация пред държавната институция, същата разполага с 14 дни, за да вземе решение дали одобрява или отхвърля искането за ДДС регистрация на лицето. В случай на отказ, ще получите информация какво е нужно да предприемете, за да може отново да подадете заявление за регистрация по ЗДДС.

Първата стъпка е подаване на заявление за регистрация към териториалната дирекция на НАП. Заедно със заявлението се подават и следните документи:

 • Справка за облагаемия доход за последните 12 месеца;
 • Справка за облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година.

Заявлението в териториалната дирекция на НАП е възможно да се подаде от следните лица:

 • Лично от търговеца;
 • Упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;
 • Лице с представителна власт.
Оценете:
4.43 42