• ул. Славянска 9, гр. София
 • Пон - Пет 9:00 - 18:00
 • +359 886 975 008

Регистрация по ДДС (ЗДДС)

 1. Счетоводна фирма Contract.bg
 2. Регистрация по ДДС (ЗДДС)

Регистрация по ДДС съгласно ЗДДС

Регистрацията по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е не само законово изискване за множество фирми в България, но и стратегически ход за разширяване на операциите и бизнес възможностите.

В Contract.bg предоставяме изчерпателна подкрепа в процеса на ДДС регистрация, адаптирана към спецификите на вашата дейност и нуждите на вашата организация.

Персонализиран подход при регистрация по ДДС

Нашите счетоводители работят усърдно, за да се адаптират към уникалните изисквания на всеки клиент. Многофакторният ни анализ обхваща всички аспекти на вашата дейност, което ни позволява да идентифицираме най-подходящия подход за вашата ДДС регистрация.

Независимо дали сте самостоятелен предприемач или представлявате мултинационална компания, нашата цел е да гарантираме, че регистрацията ви ще бъде обработена гладко и ефективно.

Прецизно управление на процеса по регистрация за ДДС

Времето е ценен ресурс за всеки бизнес, и ние разбираме това. Затова се ангажираме да управляваме процеса на регистрация по ДДС бързо и ефективно, като навреме подготвяме и подаваме необходимите документи. Нашият екип ще ви поддържа информирани за всички стъпки на процедурата и ще ви съдейства при всякакви въпроси или проблеми, които могат да възникнат.

Прозрачността и отворената комуникация са основополагащи принципи в предоставянето на нашите услуги. Нашият екип е отдаден на предоставянето на непрекъсната информация и подкрепа от началото до успешното завършване на вашата ДДС регистрация.

Също така предлагаме услуги като годишна данъчна декларация за юридически лица без дейност, осигурявайки пълно счетоводно обслужване, което способства за цялостния успех на вашата компания.

Ако вашата организация е в процес на разширение или търсите начини да оптимизирате вашите счетоводни процедури, свържете се с нас, за да научите как счетоводните услуги от Contract.bg могат да спомогнат за вашия бизнес.

Предлагате ли регистрация по ДДС?
Да, специалистите в Contract.bg могат да ви предложат услугите си във връзка с регистрация по ЗДДС, независисмо от това по кой член ще се извършва регистрацията. Тъй като регистрацията може да се извърши по няколко различни подточки от чл. 97 от ЗДДС, важно е да обсъдим в каква връзка имате желание за извършването на тази услуга.
Колко струва услугата?
Цената е в зависимост от времето, което следва да отделим за преглед, подготовка и комуникация с държавните служби. Очакваме да се свържете с нас, за да разберем повече за желанието ви за регистрация по ЗДДС, за да можем да ви предоставим коректна информация за стойността на услугата.
Кога трябва да се регистрирам по ЗДДС?
Регистрацията е два вида - задължитна и по избор. Не всички лица имат нужда от подобна регистрация. Лицата, които са длъжни да се регистрират отговарят на следните критерии:
 • Живеят или седалището на фирмата е в България;
 • Извършват услуги или доставка на стоки с място на изпълнение в България;
 • Осъществяват икономическа дейност, без значение резултатите от нея.
Колко време отнема ДДС регистрацията?
След предоставянето на нужната документация пред държавната институция, същата разполага с 14 дни, за да вземе решение дали одобрява или отхвърля искането за ДДС регистрация на лицето. В случай на отказ, ще получите информация какво е нужно да предприемете, за да може отново да подадете заявление за регистрация по ЗДДС.
Какви документи трябва да предоставим?
Първата стъпка е подаване на заявление за регистрация към териториалната дирекция на НАП. Заедно със заявлението се подават и следните документи:
 • Справка за облагаемия доход за последните 12 месеца;
 • Справка за облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година.
Кой може да подаде заявление за регистрация?
Заявлението в териториалната дирекция на НАП е възможно да се подаде от следните лица:
 • Лично от търговеца;
 • Упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;
 • Лице с представителна власт.
Оценете:
4.69 105