• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Какви документи са необходими при наемане на нови служители

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. Какви документи са необходими при наемане на нови служители
Какви документи са необходими при наемане на нови служители

Предстои ли ви наемането на нови служители? Всеки бизнес се нуждае от качествен персонал, който да предаде мисията и визията на фирмата към клиентите. В днешно време служителите имат много права, а работодателите са длъжни да предоставят определени условия на работа на своите служители.

Ние от Contract.bg сме тук, за да ви помогнем в процеса по наемане на нови служители, които да ви помогнат да разраснете вашия бизнес.

Какво е нужно за наемане на нови служители

Назначаването на служители е процес, който изисква подготовката на специална документация. Ако вече сте избрали подходящия кандидат за длъжността, следва да подготвите трудов договор, който да бъде подписан от двете страни.

Документите, които се подготвят преди встъпването в длъжност на новия служител се наричат "Пакет за назначаване". В този пакет се съдържа трудовия договор, уведомление за сключен трудов договор до ТД и НАП, уведомление до служителя за явяване на работа.

Към този пакет също може да е включена и длъжностната характеристика на служителя, където са разписани неговите задължения и отговорности.

В допълнение към Пакета за назначаване се изисква и копие от личната карта на служителя, копие от CV, диплома за завършено образование или сертификат за придобита професионална квалификация.

Задължителни изисквания към трудовия договор

Трудовия договор се сключва между работодателя и служителя и има за цел да уговори техните взаимоотношения. В него са посочени правата и задълженията на двете страни. Трудовият договор дава информация за естеството на работа, работното време, размера на заплащането и осигуровките, които работодателя плаща на служителя.

С подписването на договора, служителят се съгласява да спазва установените от работодателя правила на трудова дисциплина. Обикновено трудовият договор е безсрочен.

Много работодатели и служители предпочитат първо да сключат договор за 6 месеца, който очертава изпитателния срок за служителя, през който той трябва да покаже, че се справя с работата.

Съхраняване на трудови документи от работодателя

Също така е важно да знаете, че като работодател сте длъжни да съхранявате трудовото досие на всеки един от вашите служители. В трудовото досие се съхраняват всички документи, свързани с индивидуалното трудово взаимоотношение между фирмата и служителя.

Трудовото досие на служителите включва екземпляр от сключен трудов договор.

Към него се съхраняват също и други документи, удостоверяващи възникването на трудово правоотношение. В досието са включени още свидетелство за съдимост, документи за постъпване на работа, длъжностна характеристика, заповеди за отпуска, болнични листове.

Документите се съхраняват при работодателя, в отдел „Човешки ресурси“.  Документите за всяка актуализация на условията на работа или заплащането също трябва да се добавя към трудовото досие.

Оценете:
4.65 75