• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да изберете правилната форма на собственост за вашия бизнес

  1. Счетоводна къща Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да изберете правилната форма на собственост за вашия бизнес
Как да изберете правилната форма на собственост за вашия бизнес

Стартирането на бизнес е предизвикателство, което много хора се осмеляват да поемат. Дори и да имате страхотна идея за продукт или услуга, успехът не ви е в кърпа вързан. Напротив, на някои много конкурентни пазари е нужно много повече от бизнес нюх, за да се откроите.

При започването на ново бизнес начинание идва въпросът коя е най-подходящата форма на собственост за успешното функциониране на бизнеса. Преди да отговорим на този въпрос и да ви дадем няколко полезни стъпки, с които да определите режима на собственост, трябва да ви представим наличните възможности за избор.

Кои са формите на собственост според Българското законодателство

Според Българското търговско законодателство  има наличие на следните форми на собственост:

Едноличен търговец

Според тази форма на собственост търговецът е отговорен за задълженията на бизнеса с цялото си лично движимо и недвижимо имущество.

Събирателно дружество

Тази форма на собственост изисква най-малко 2 дееспособни лица. Съдружниците могат да извършват търговски сделки при неограничена отговорност.

Дружество с ограничена отговорност

Съдружниците имат ограничена отговорност, която се определя от размера на капитала от натрупаните от дружеството задължения. Печалбата се определя спрямо дяловете на съдружниците.

Акционерно дружество

За създаването на тази форма на собственост се изисква голям финансов ресурс. При АД дружеския капитал се разделя на акции. В този случай юридическото лице отговаря пред кредиторите с имуществото си.

Разгледахме най-популярните и често срещани форми на собственост в България. Има още няколко вида форма на собственост като холдинг, консорциум и командитно дружество.

Кои фактори да обмислите при избора на форма на собственост на вашия бизнес

Вземането на решение относно формата на собственост е определящо за успешната реализация на вашия бизнес. Този избор трябва да се съобразен с няколко основни фактора:

Обемът на вашия бизнес

Ако вашият бизнес е малък по-подходящо е да изберете индивидуална форма на собственост или събирателно дружество. Ако обема на дейност на предприятието е по-обхватен и се налага да управлявате голям брой хора и парични потоци по-добре изберете корпоративна форма на собственост, като акционерно дружество.

Данъчни и правни задължения

Запознайте се с данъчните и правните задължения, които се изискват от всяка форма на собственост, за да прецените, които от тях са по силите ви и кои не. Според това може да изберете подходящата правна форма за вашия бизнес.

Определете финансовите си цели

Ако целите да съберете капитал може да го направите чрез издаване на акции и определяне на вашия бизнес като акционерно дружество.

От избора на правна форма на собственост зависи степента на отговорност и поетите задължения от всяко лице. Според това се определя имуществената отговорност и размера на задълженията, с които се облагат собствениците на бизнеса. Други важни фактори, които зависят от изборът на форма на собственост са данъчното облагане и разходите за регистрирането и администрацията на фирмата.

Оценете:
5.00 1

ОБАДЕТЕ СЕ