• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да изготвите бизнес план за успешно представяне пред инвеститори

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да изготвите бизнес план за успешно представяне пред инвеститори
Как да изготвите бизнес план за успешно представяне пред инвеститори

Изготвянето на бизнес план е важно умение, което разграничава добрия предприемач от аматьора. Няма нито един успешен бизнес, който първо да не е започнал на хартия. Бизнес планът е силен инструмент, който ви помага да представите идеята си по най-детайлният и структуриран начин пред потенциалните инвеститори.

В изготвянето на подобен документ се включват важни части, които представят бизнес идеята, сред които цели, стратегия и начинът на управление предвиден от предприемачите. За изготвянето на перфективният бизнес план трябва да си зададете поредица от въпроси, които ще ви помогнат да си представите цялостната картинка за вашият предмет на дейност.

Ето и кои са основните стъпки, през които да минете за да изготвите най-подробният и ефективен бизнес план.

Изготвяне на бизнес резюме

Тази първа стъпка обхваща кратко описание на предмета на дейност на бизнеса. В тази част трябва да представите на инвеститорите концепцията и целите на вашия бизнес.

Задачата на резюмето е да даде повърхностна представа за останалото съдържание на бизнес плана и да ги убеди, че си струва да разгледат документа до края.

Описания на бранша и вашия бизнес

В тази част трябва да разкажете малко повече за бранша, в които оперира вашия бизнес. Тук може да разделите информацията на две части: за външната и за вътрешната среда.

Външната среда разглежда големината, тенденциите, нишите в бранша както и всички фактори, които по някакъв начин оказват влияние в тази индустрия.

Вътрешната среда обхваща анализ на вашия продукт или услуга и мястото му в бранша. Тук може да разгледате възможностите и заплахите за вашия бизнес при навлизане в определения бранш.

Анализ на пазара и конкуренцията

За инвеститорите е важно да знаят каква е големината на пазара и какъв дял от него е зает от вашия бизнес. Може да разгледате няколко отличителни специфики за пазара, от които може да св възползвате.

В тази трета стъпка е от значение да разгледате кои са вашите конкуренти и какъв е техният пазарен дял. След този анализ могат да се откроят някои слаби страни на конкурентите, които може да използвате в своя полза.

Определяне на бизнес модел

На кратко казано бизнес моделът е начинът, по който планирате да реализирате печалба от вашия бизнес. В тази точка трябва да опишете стратегията, която ще използвате за предлагане на продуктите и услугите.

Трябва да определите какви ще са вашите разходи, очаквани приходи и планирана реализирана печалба за определен период от време.

Информация за продуктите или услугите

В тази точка може да разкажете малко по-подробно за продуктите или услугите, които вашият бизнес предлага. За инвеститорите е важно да се запознаят с технологията на производство ако предлагате продукт или етапите, които услугата включва.

В тази част от бизнес плана трябва да включите всяка интелектуална собственост, които притежава вашият бизнес.

Разработване на маркетингова стратегия

За да е успешен един бизнес той трябва да предлага уникално предложение за стойност. Помислете кое е вашето уникално предложение и кой е най-добрият и атрактивен начин да го представите пред потенциалните клиенти.

Разгледайте инструментите на маркетинга и решете кой е най-подходящ за изпълнение на вашите бизнес цели и кой най-добре се свързва с концепцията на бизнеса.

Финансово резюме

Това е последната, но най-трудна за представяне точка. В тази част трябва да предоставите финансов анализ и прогноза за финансовото състояние на компанията. Тук може да включите информация за източниците на финансиране, прогнози за приходи и разходи и парични потоци.

Финансовото резюме има голяма тежест при взимането на решение от инвеститорите дали бизнесът може да оправдае инвестициите им.

Оценете:
4.76 80