• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Важността на коректното управление на складовите запаси в счетоводството

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. Важността на коректното управление на складовите запаси в счетоводството
Важността на коректното управление на складовите запаси в счетоводството

Много често консултираме нашите клиенти относно управлението на складовите запаси. Затова решихме, че е време да предоставим тази ценна информация и на читателите на нашия блог.

Първо нека да отговорим на въпроса „Що е то складови запаси?“ Това са стоките и материалите, закупени от предприятието, но все още не са продадени или не са влезли в употреба в производствения процес.

Много често отчитането на складовите запаси остава на втори план и управителите на предприятието нямат актуална информация за наличните в склада материали и запаси. Всяко предприятие, което използва физически материали и стоки трябва внимателно да следи и управлява наличните складови запаси.

Нереализуемото или неправилно управление на запасите може да доведе до загуби, недостатъчна наличност или намалена производителност. Можем да посочим тези и още няколко причина, когато обсъждаме защо е важно правилното управление на стоковите запаси.

Подобряване на качеството на продукцията

Качеството на продукцията може значително да пострада от недостатъчното наличие на материали и складови запаси. Производството на много стоки изисква използването на специфични суровини и материали, които не могат да се набавят толкова лесно.

Проверката и коректното управление на подобни запаси води до елиминиране на някои производствени проблеми.

Намаляване на разходите

Това е една от главните цели на много предприятия. По-ниските разходи водят до по-висока стойност на печалбата. Ефективно управление на складовите запаси играе голяма роля в оптимизирането на разходите по поръчката и съхранението на нужните суровини. От друга страна, следното на складовите запаси може да предотврати поръчката на вече налични материали.

Предотвратяване на парични и продуктови загуби

Неправилното управление на стоковите запаси може да доведе до загуби на суровини, което води до парични такива. Правилното отчитане и системната проверка на складовите запаси са решенията, която могат да предотвратят загубата на материали в запаса.

Как правилно да управлявате стоковите запаси

Управлението и отчитането на стоковите запаси е задача на счетоводството на предприятието. Има няколко аспекта, които трябва да бъдат следвани за коректното изпълнение на тази задача.

На първо място, трябва да се определят точните количества и стойността на наличните запаси. Счетоводството има задача да следи за движението на всяко движение на стоките като се започне от закупуването, след това се премине в съхранението и накрая се стигне до продажба на реализираната с тях продукция.

Прогнозирането на бъдещи нужди от запаси също е аспект от управлението им. В тази практика се включва намиране на баланс между наличните запаси и нуждите на предприятието. Важно е да се избегне презапасяването или недостатъчното количество от стоки и материали нужни за реализирането на плануваната продукция.

Оценете:
4.65 89