• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да се справите с данъчните рискове при международни бизнес операции

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да се справите с данъчните рискове при международни бизнес операции
Как да се справите с данъчните рискове при международни бизнес операции

Много бизнеси извършват международни операции без собствениците им да са информирани от дебнещите рискове. Ние имаме дългогодишен опит с клиенти, които имат неприятен опит с извършването на международни бизнес операции и са останали ощетени по една или друга причина.

За нас е от изключителна важност колкото се може повече предприемачи да са запознати с рисковете в сферата на тези бизнес операции и да знаят как да се справят с тях.

Основни рискове при международните бизнес операции

Всяка една държава има различно законодателство и условия за извършване на стопанска дейност. Тяхното непознаване или пренебрегване може да крие следните видове рискове:

  • Политически рискове

Политическата ситуации и решения могат да повлияят на бизнеса по много начини. Политическия риск се изразява в промени в законодателството на страната, национализация на активи, протекционистични мерки и други подобни събития с политически характер.

  • Двойно данъчно облагане

Има наличие на двойно данъчно облагане, когато две държави облагат една и съща доходова стойност. Това се случива, когато даден бизнес оперира в различни държави или когато има бизнес дейности, които преминават през граници.

  • Недеклариране на данъци

Това се случва, когато собствениците на бизнес не са запознати с данъчните системи и изисквания на държавите, в които реализират своята бизнес дейност. Дори и да имате бизнес само на територията на ЕС, то отново може да има разминаване в данъчната система, размера на данъците и сроковете.

Как да избегнете данъчните рискове при международни бизнес операции

На първо място е да се запознаете с данъчното законодателство на държавите, в които упражнявате търговска дейност. Това е от ключово значение, когато решавате да започнете бизнес в определена държава.

От друга страна е важно да се запознаете и с политическото състояние на страните, в които извършвате бизнес операции. Ако има нестабилност в тази сфера, то е възможно и данъчното законодателство често да с променя. Това може да доведе до изпускане на срокове за плащането на данъци или промяна в техния размер.

До колкото за двойното данъчно облагане вече има разработено решение. Някои държави предлагат възможността за сключването на договори за избягване на двойното данъчно облагане (ДДО). Тяхната цел е да уреждат начина на облагане на доходите в различните държави.

Тези споразумения се сключват между две или повече държави, за да определят правилата за разпределение на данъчните права между тях. Съветваме ви да се запознаете със списъка с държави, с които България има сключен подобен договор преди да изберете страна, в която да упражнявате бизнес дейност.

Оценете:
4.64 79