• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да планирате финансовите си цели за новата година

  1. Счетоводна къща Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да планирате финансовите си цели за новата година
Как да планирате финансовите си цели за новата година

В края на всяка година следва да си поставим нови цели както в личен така и в бизнес план. В тази статия споделяме няколко стъпки, които ще ви помогнат да съставите списък с целите, за чието реализиране да работите през следващата година.

Преглед на целите от миналата година

Прегледайте целите за миналата година, ако сте поставили такива и определете кои от тях са изпълнени и кои не. Може би някои от неизпълнените цели са все още важни за реализацията на вашия бизнес и е добре да ги включите в списъка за новата година.

Съветваме ви да не отхвърляте с бърза ръка вече постигнатите цели за изминалата година. Обмислете дали сте доволни от резултата или трябва да ги надградите и включите отново в планираните задачи.

Направете оценка на текущото състояние на вашия бизнес

За поставянето на правилните цели трябва да сте наясно от какво се нуждае вашия бизнес. За това преди да определите списъка си с бизнес цели за новата година, ви съветваме да анализирате текущото състояние на вашата търговска дейност.

Ако имате достъп до финансови инструменти и ресурси, използвайте ги, за да се уверите, че разбирате точно какво се случва във вашата фирма в момента им кои са звената, които имат нужда от допълнителна работа.

Поставяне на SMART цели

Методът SMART е един от най-разпространените и ефективни в целеполагането. Много предприемачи го използват за да определят целите, които искат да постигнат в бизнеса. Тази абревиатура описва критериите за смисленост и измеримост на целите ето така:

  • Specific (специфични): определяне на ясни и конкретни цели;
  • Measurable (измерими): определяне на критерии за измерване на постигнатия напредък. Например какво е нещото, което трябва се случи, за да се смята тази цел за постигната;
  • Achievable (достижими): целите трябва да са реалистични според състоянието на бизнеса и да са възможно най-постижими;
  • Relevant (да се отнасят за дейността на бизнеса): целите за новата година трябва свързани с общите цели и стратегия на бизнеса;
  • Time-bound (с поставен краен срок): трябва да бъде определен срок за постигане на целта.

Планиране на бюджета за постигане на целите

Някои от поставените цели могат да изискват определено финансиране. Определете бюджета, който ви е нужен за осъществяването на тези цели и го включете към годишния бюджетен план. Планирането на цели за новата година трябва се случи преди изготвянето на бюджета за предстоящата година, за да може към него да включите планираните разходи, които някои цели може да изискват.

Раздробете целите на няколко стъпки

Много от хората се плашат, когато си поставят голяма цел. Най-добрият начин да постигнете точно такива цели е да направите план за изпълнението им като ги раздробите на по-малки стъпки. Разпишете колкото се може повече стъпки, които са възможни за изпълнение в кратък период от време и не изискват много усилия. Като изпълнявате всяка една стъпка без да се усетите ще сте постигнали целта си.

Оценете:
5.00 1

ОБАДЕТЕ СЕ