• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Видове данъчни регистрации в България

  1. Счетоводна къща Contract.bg
  2. Блог
  3. Видове данъчни регистрации в България
Видове данъчни регистрации в България

В днешно време все повече зачестяват новините за известни обществени личности, които биват съдени за укриване на данъци. Това не е от най-добрите методи човек да придобие известност.

В блога на Contract.bg ще намерите много обширна и дълбока информация относно финансови и правни въпроси, които засягат всички работни позиции в България – от редови служител в малка фирма до собственик на голяма компания.

Основният стремеж е свързан с това данните, разписани в закона да се представят на вас – читателите по един увлекателен начин.

В сайта можете да намерите още и възможност да се възползвате от високо качество счетоводни услуги. Нашите счетоводители ще успеят да закрепят фирмата ви във финансов аспект.

Какво да разбираме под „данъчна регистрация“

За да може едно такова понятие да се разбере достатъчно добре от аудиторията и да се разпише правилно (коректно спрямо закона), е хубаво то да се разбие на части.

Ще се започне първо от това що е то „данък“, а след това ще се разгледа каква роля заема „регистрацията“, как се прави тя и каква е ползата от нея.

Какво е данък

Данъкът е парична сума, чийто размер варира според различни фактори. Тази дума се плаща принудително (разбирайте, че внасянето ѝ е наложено с някакви законови наредби).

Характерно за данъка е това, че той не разполага с каквато и да е възвращаемост и е напълно безвъзмезден (няма пряко получаваща се облага насреща)

Държавата регистрира основните си приходи главно под формата на данъци.

На някои стоки и суми (недвижими имоти, моторни превозни средства и доходи според техния размер) се налага данък, за да е възможно държавата да посреща своите разходи.

Под „разходи“ се разбират всички харчове по проекти, които ще доведат до обществени блага или различни потребности на народа.

От тук излиза, че гражданите сами заплащат онова, на което се радват (различни нови постройки, нови пътища, ремонти на стари сгради, реконструкции).

Така погледнато, изглежда, че всеки лев от данъците ни, платени днес, ние инвестираме в по-доброто утре.

Видове данъци

Данъците биват наистина много видове, но основно те се разделят по няколко принципа: според обекта (лични и имуществени), според начина на облагане (преки и косвени). Косвен данък е данъкът върху добавената стойност (ДДС).

Според начина на определяне на данъка, те се делят на прост данък и на пропорционален такъв.

Според равнището на облагане данъците биват републикански и местни, а спрямо повторяемостта, данъците се определят като такива, които се плащат еднократно и периодични такива.

Регистрацията и нейните особености

Регистрацията заема изключително съществено място в цялостната дейност на приходната администрация в България.

Регистрацията е основополагаща за това от някого да се търси плащане на данъчни задължения.

Т.е., ако някой не е регистриран, то от него няма как да се изисква плащане на какъвто и да е данък.

Целият процес на регистрация на каквото и да е може да бъде разделен на две основни части - обща регистрация и специална регистрация.

Националната агенция по приходите (НАП) е създала и работи по поддръжката на регистър база данни, в който са въведени всички данъчно задължени лица в държавата ни. Списъкът също е разделен на две – общ регистър и специален регистър.

Както може би се досещате, в двата фигурират лица, които са избрали да се регистрират по един от двата начина, съответстващ на списъците, в които са вписани.

Регистрацията на задължените лица в списък на НАП е записана в чл. 80-86 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

В заключение

В блога на Contract.bg ще откриете информация, която засяга вас и вашия бизнес. Ако смятате, че не се нуждаете от четене, а от действане, то пристъпете директно към откриването на вашия счетоводен експерт.

Той ще е човекът, който ще закрепи фирмата ви във финансов аспект.

Оценете:
4.25 40

ОБАДЕТЕ СЕ