• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Какви са последиците от неспазването на данъчните задължения и как да се избегне това

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. Какви са последиците от неспазването на данъчните задължения и как да се избегне това
Какви са последиците от неспазването на данъчните задължения и как да се избегне това

Със стартирането на бизнес се увеличава размера на данъците, които трябва да изпащате към държавата. Тъй като извършването на търговска дейност се облага с редица данъци, сред които най-важният данък печалба, вие трябва да изплащате задълженията си към държавата и от името на вашата фирма.

По една или друга причина, понякога умишлено понякога не, някои собственици на бизнес пропускат изплащането на някои от данъците си. В такива моменти няма място за паника, ако сте запознати с последиците от неспазването на данъчните задължения.

В тази статия ще ви разкажем малко повече за очакваните резултати от пропускането на заплащане на някой от данъците, които дължите като собственик на бизнес.

Какво се случва ако пропуснете да заплатите данъчните си задължения

Разбира се, всеки би се досетил, че неплащането на данъци води до глоби наложени органите, които са отговорни за тяхното събиране. Към всичко неиздължени държавни вземания се начислява лихва към размера на задължението.

В сайта на НАП е посочено как се определя определената лихва при неплатени данъчни задължения в срок. С постановление от Министерския съвет, лихвата се начислява като към законовия лихвен размер обявен, който БНБ обявява на 1 януари или 1 юли се прибавят 10 процентни пункта.

Може да използвате лихвения калкулатор в сайта на НАП, за да проверите каква начислена лихва да очаквате, ако имате неплатени задължения към държавата.

Юридическите и физическите лица, които не са изплатили данъците си в определените срокове не могат да се възползват от данъчни облекчения.

Пропуска на заплащане на данъците може да доведе и до други негативни последици като забавяне на плащания на други финансови задължения на предприятието, удължаване на периода на задълженост и негативна репутация.

Как да избегнете това

Всички тези последици могат да се предотвратят само ако изплащате начислените данъци в срок. Това може да звучи лесно на първо четене, но всъщност плащането на данъците е обвързано със спазването на крайни срокове и подготвянето на обемна документация.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете някои важен срок и че всички данъчни задължения винаги ще бъдат изпълнени, може да се наеме професионален счетоводител или данъчен консултант, който да следи тези неща.

Специалист от този род ще помогне за правилното управление на данъците и спазването на сроковете за плащания и изготвяне на декларации. Много важна част от работата на тези специалисти е да следят за промени в данъчното законодателство и помогнат на бизнеса да се да адаптира ъм тях своевременно.

Ако имате нужда от наемането на компетентно лице по предоставянето на счетоводни услуги, може да се свържете с нас.

Оценете:
4.41 81